Du er her: Om oss » Oversikt over presentasjoner

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

Oversikt over presentasjoner

Dag 1

“Utfordringer ved akuttmedisin og legevakt”

"Caring for people where they are”: Å møte pasientene der de bor og der de er i sine liv, - dag og natt. Ivar Aaraas, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Tromsø
Skrøpelige syke eldre: Akuttmedisin eller terminal omsorg? Etiske og faglige aspekter. Anette Fosse, Mo i Rana
Akuttmedisinske samhandlingskjeder: Store muligheter, men lite gjennomgående kvalitetssikring. Mads Gilbert, UNN, akuttmedisinsk avdeling,Tromsø
Legevakt i distrikter og byer. Hva er likt og ulikt? Hvilke muligheter gir samhandlingsreformen? Jesper Blinkenberg, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Bergen
Overordnet kvalitetssikting av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger? Kjell Maartmann-Moe, Helsedirektoratet, Oslo

“Erfaringer med legevakt i by og i distrikter”

Stavanger legevakt: Ivar Halvorsen, Stavanger
Austevoll legevakt: Sverre Rørtveit, Austevoll
Finnsnes interkommunale legevakt: Aslak Hovda Lien, Senja

“Hvordan sikre et omsorgsfullt og forsvarlig legevaktstilbud i distriktene?” Paneldebatt

Hvordan sikre et omsorgsfullt og forsvarlig legevaktstilbud i distriktene? Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet
Trond Egil Hansen, Legeforeningen/Allmennlegeforeningen
Gudrun Haabeth Grindaker, Kommunenes Sentralforbund
Erik Zakariassen, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin
Samhandling i distriktene: Tove Karoline Knutsen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Dag 2

"Kunnskapsoverføring og akuttmedisinsk team-trening”

Hjertestartergrupper: mye Joule men lite støt. Sverre Rørtveit, Austevoll
PHT prosjektet: Tidlig intervensjon ved akutte brystsmerter ved kunnskapsoverføring fra lege til ambulansenivå. Mads Gilbert, Tromsø
Legevakten: Tidstyv eller tidsbesparelse for den akutt syke slagpasienten? Torgeir Engstad, UNN geriatrisk avdeling, Tromsø 
BEST modellen: Erfaringer med samtrening i sykehusets akuttmottak. Guttorm Brattebø, Akuttmedisinsk avdeling Haukeland sykehus, Bergen
Erfaringer med Kommune-BEST modellen i Alta: Magnus Hjortdahl og Geir Jøran Sara, Alta
Forskningsperspektiver på teamtrening: Helen Brandstorp, Tromsø og Bjørgun Haugland, Harstad

“Bjarkøymodellen”. Innledning: Sissel Fenes

Sykepleiernes hverdag før og etter oppstart av tverrfaglig lokal teamtrening. Unni Worum og Oddbjørg Arnesen, Bjarkøy sykehjem
Presentasjon av Bjarkøymodellen: Frank Hilpüsch, Barkøy
Sykepleier i en utkantkommune. En intervjuundersøkelse med deltakerne i akutteamet. Petra Parschat og Sissel Fenes, Bjarkøy
Sykepleiernes deltakelse i akutte hendelser. En prospektiv registreringsstudie i Bjarkøy kommune, Frank Hilpüsch

“Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp?” Paneldebatt

Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet
Legevakt i distrikt: Elisabeth Swensen, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
Elisabeth Aspaker, Stortingsrepresentant for Høyre
Den akuttmedisinske kjede: Guttorm Brattebø, Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus
Fremtidig organisering: Ole-Petter Vinjevoll, Norsk sykepleierforbund, St.Olavs hospital, Trondheim

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512