Du er her: Om oss » Program for fagutvikling og forskning

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning (Programmet)

Programmet har eksistert siden 1999 og administeres av Programrådet.

Søknadsfrister:

  • Vår: 15. Mars
  • Høst: 15. September

Kontaktperson er forsknigsleder Birgit Abelsen: birgit.abelsen@uit.no

Programmets formål er:


• å bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger, samfunnsmedisinere og annet helsepersonell i distriktene,
• å fremme fagutvikling og forskning om spørsmål som er relevante for medisinsk praksis og helsetjeneste i distriktene.

Programmets strategier er:

  1.  å gi økonomisk støtte og veiledning til lokale fagutviklings- og forskningsprosjekter,
  2.  å sikre hovedfinansiering av mindre og avgrensede lokale prosjekter,
  3.  å hjelpe i gang større prosjekter med startfinansiering,
  4.  å veilede støtteverdige større prosjekter til andre kilder for finansiering,
  5.  å stimulere til distriktsmedisinske prosjekter blant studenter.                      

Det kan søkes om støtte til lønn og driftsmidler. Samlet bevilgning til ett prosjekt skal vanligvis ikke overstige kr 500.000,-. Maksimalt beløp til lønn og drift ved første tildeling er kr 200.000,-. Når det gjelder lønn, følger vi som hovedregel Allmennmedisinsk Forskningsutvalgs (AFUs) satser for allmennpraktikerstipend. Dette utgjør i 2015 kr 42 000 pr stipendmåned. Maksimal tildeling til enkeltstudent skal vanligvis ikke overstige kr 30.000 pr år.

De fullstendige statuttene for Programmet finnes her. 

Søknadsskjema i pdf-format lastes ned her. 

Utfylling elektronisk: Lagre skjemaet før du åpnet det på nytt fra lagret sted. Da kan du gå via funksjonene Comment eller Fill & Sign (øverst til høyre) for å kunne skrive elektronisk rett inn i skjemaet. 

Et tilsagnsbrev skrives ved tilståelse av støtte, med prosedyren for regnskapsførsel og bl.a. rapportering om prosjektprogresjon bli beskrevet.

Fremdriftsrapport skal alle som mottar finansiering fra Programmet sende inn en gang årlig. Rapporteringsskjema kan hentes her.

Sluttrapport skal leveres på eget skjema senest 1 måned etter at prosjektet er avsluttet.
Rapporteringsskjema kan hentes her. 


Oversikt over avsluttede og pågående prosjekt her.
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512