Du er her: Prosjekter » Prosjekter i Programmet

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

Prosjekter

Enkelte dokumenter er lagret i PDF-format. For å lese Adobe Acrobat dokumenter (PDF-filer) må du ha Adobe Reader installert. Dette programmet er gratis og kan hentes fra Adobe.

Prosjekttittel Ansvarlig start slutt

Akuttmedisinsk beredskap Bjarkøy kommune   Bjarkøy-prosjektet.

Frank Hilpüsch  2010 2012
Akutt uttrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag og hvordan tas beslutningen om å rykke ut? Magnus Hjortdahl 2016 2018
       
Allmennlegens deltakelse i legevakt Øivind Holthe Ambjørnsen 2016 2017
Allmennmedisinsk ultralydsgruppe Jan og Aleksandra Hejzlar 2015 2017

Alpinskiskade database ved Trysil Helsesenter

Jonas Carsten Jeppesen

2010

2019

Akuttmedisinsk fagutvikling, kompetanseheving og teambuilding.

Tom R. Viken 2010 2012
Bruk av Alta Sykestue ved ø-hjelpsinnleggelser
 
Ingunn Heggheim 2016 2019

Bushmedisin på vidda eller akuttmedisinsin der en henger med

Helen Brandstorp  2000 2002

Allmennmedisinsk fagutvikling

Ellen B. Pedersen  2009  
Behandling av irritabel tarm gjennom fekal mikrobiotisk tranplantasjon
 
Frank Hilpüsch  2013 2019

Beslutninger fattet i lege - pasient relasjonen

Kjetil Karlsen  2005 2006

BEST i allmennmedisin i Nord Norge

Risten A. Utsi  2003 2005

Bevegelsesapparatets anatomi

Trond Iversen 2009 2012

Bruk av maler ved henvisning og epikriser. Rossel

Tom Christensen   2003

Bruk av samfunnsmedisinsk kompetanse i kommunal ledelse

Dag Helge Rønnevik  2014 2018

CD basert kurs i medikament behandling

Anders Svensson   2003

ClassFronter som samhandlingsverktøy for helsearbeidere utenfor sykehus

Kjell Nysveen  2007 2009

Demens i distriktshelsetjenesten

Fred Andersen   2010
Den gode død - sykehjem som læringsarena for leger
 
Anette Fosse  2012 2015

Den moderne distriktslegen - bilder fra en distriktsmedisinsers hverdag

Anders Svensson   2005

Den vanskelige konsultasjonen - samtaler om sykemelding

Svein Steinert   2004

Diabetesprevalens i Gildeskål kommune

Kjell Lindstrøm   2009

Dimensjonering av Alta Sykestue

Arve Østlyngen 2016 2019
Distriktsmedisinens etiske dimensjon
 
Eivind Merok  2013 2014
Disktriktsmedisinsk klinikk Kine Jordbakke

 

2012
Dødlighet og funksjonsnivå etter behandling av akutt syke eldre utenfor sykehus
 
Steinar Konradsen  2013 2016

Else - hjemme i verden (Film)

Eivind Merok   2003
Er det trygt å bli akutt syk i distrikt? Et brukerperspektiv Martin B Harbitz 2017 2020

Etterutdanning av helsesekretærer i Troms

A Nordberg   2010
Etablering av oppfølgingsteam i kommunehelsetjenesten
 
Anders Svensson 2016 2019

Evaluering av akuttmedisinsk kurs for turnusleger.

Britt Larsen   2010
Evaluering av en systematisk metode for tverrfaglig utredning og tiltak ved APSD i sykehjem. Effekt av forsterket enhet for pasienter med demens i kommunehelsetjenesten
 

Bjørn Lichtwarck

 2012  

Faglig stimulering av kommuneleger: En møte serie med forelesere fra RiTø/UNN 2001-2002

Inger J Samulelsen   2003

Fastlegenes erfaringer med lindrende behandling 

Anette Fosse

 2011

2012

Felles kommunelege I for Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommune

Fred Andersen   2003

Fibromyalgi syndrom (engelsk)

Chun-Lan Zhang   2009

Forskning på aggregerte forbruksdata av spesialisthelsetjenester på kommunenivå fra alle helseforetak i Norge. "Hva skaper ulike forbruksrater av sykehustjenester i Norge?"

Trygve Sigvart Deraas  Overført SKDE 2014

Friskliv i distrikt

Hans Olav Eriksen 2011 2012
Flåttbårne sykdommer i norsk allmenpraksis

Knut Erik Eliassen

2010 2012

Flytting til omsorgsboligen - innfridde forventninger eller skuffelse

A Svensson / T Bjørnheden   2007
Foreskriving av antibiotika

Glenn Severinsen

  2005

Forløp av luftveisinfeksjoner blandt pasienter i allmennpraksis

Hasse Melbye   2004

Fra doktorstyrt fødeavdeling til jordmordstyrt fødestue

Harald E.Sivertsen 2006 2009
Fysisk aktivitet hos samiske menn

Rune Hermannsen

 2003 2003
HPV-vaksinen , kartlegging av kunnskap og holdninger blant helsesøstre og skoleleger i Nordland fylke
 

Karin Nilsen

 

 

 2011

2012
Hvem behandler KOLS og astma

Tone Leinan

 Overført AFE Nord  
Hvor blir det av studentene?

Erlend Jørgensen

  2004

Hvordan kan desentral, IKT-støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme stabilitet, kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?

 

Liss Eriksen og
Jeanette Huemer
2016 2018

IKT-fagutviklingsprosjekt for kommunelegene i Værøy

Elise Kloumann   2004
Innovativ oppgaveføring Hanne Straume 2017 2018
       

Interkommunal Legevakt

Fred Andersen   2003

Intervensjonsstudien i Finnmark. Evaluering av lokalsamfunnsbasert forbygging

Beate Lupton   2002

Kirurgi i allemennpraksis

May Britt Lund   2004

Klinikkens skjulte verdier

K. M. Agledal

 2004

 

2010

Klinisk video kommunikasjon i primærhelsetjenesten. Bruk av legevakt i distrikt

Kenneth Press 2010 2012
Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis
 
Stein Vabo  2013 2018

Kommune BEST

Siste søknad: Tverrfaglig trening i team

Helen Brandstorp  2008
 Overført    PhD  tverrfaglig trening
2016
Kreftbehandling i almennpraksis

May-Lill Johansen

 2008 2012

Kulturspråkpasienter i det norske helsevesenet - kvalitetssikring av behandlingsforløp

 

Amund Peder Teigmo 2016 2017
Kunnskapsbasert elektronisk metodebok for legevakt
 
Kristian Simonsen 2016 2017
Kurs i samisk fagspråk i legetjenesten

Aino Snellmann

  2007
Kvalitetsutvikling og forbetringsarbeid i spesialisthelsetenesta
 

Einar Hovlid

2010 2012

Kvalitet i helsetjenesten - dagens diabetesomsorg

Eelco Boonstra 2009 2012

Langtidsoppfølging av diabetes-2 ved Rønvik Legesenter

Tor Claudi   2008

Ledelse av primærmedisinsk  virksomhet.

Jan Hana  Overført PhD 2014

Legevakt og sentralitet i Troms og Finnmark

Joel Haugeberg 2015 2015
Lekfolk ved akutt skade
 
Håkon Kvale Bakke 2012 2016

Livet er søtt i utkant Norge

C Schousgaard   2009

Medisinalberetninger - en tilgjengeliggjøring.

Arne Holm   2007

Mellom nostalgi og avantgarde. Bok

Eivind Merok og Olaug Lian

  2005
Muligheter for behandling av supraspinatus-tendinopatier innen primærhelsetjeneste i distrikt
 
Anders Stormo  2012 2015

Møteplass for leger i Vesterålen

Henning Aanes   2003
Narrativ medisin

May-Lill Johansen
Signe Nome Thorvaldsen

  2006

Nettverk for forskning og fagutvikling med fokus på nedre luftveisinfeksjoner

Carol Pascoe

 

2011
Oppfølging av hjerneslag i allmennpraksis
 
Rune Aakvik Pedersen   2012
Opprettelse av enhet for lindrende behandling og terminal pleie i en utkantkommune

Guttorm Raknes og Anne Karin Forshei

  2011
Pasientflyt ved eit distriktsmedisinsk senter

Øystein Lappegard

 2012  
Pilot: Elektronisk læringsverktøy som supplerende metode for akuttmedisin tilpasset allmennleger og turnuskandiater
 

Jesper Blinkenberg

 

2010 2011
Pilotprosjekt: utvidede blodprøver

Nam-Young pak

2009 2012
Prehospital bruk av observasjonssenger under legevakt
 

Morten Jensvold

2010 2011
Prehospital observasjonsenhet

Anne Karin Forshei

2009 2010

Prehospital traumebehandling i ytre strøk

Jakob Moe   2009
Prioriteringer og vurderinger i distriktsallmennpraksis
 
Gry Berntzen 2013 2016

Prosedyreperm for samarbeid mellom Lofoten sykehus og primær helsetjenesten i regisonen

Harald E. Sivertsen   2005

Reduserer tidlig reponering av fremreskulderlusasjon recidivfrekvensen

Harald Lystad 2012 2014

Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms Sustainable health care network

Karstein Kehlet   2007

Rett behandlingsnivå for dialysepasienter i Buskerud - en studie av densentralisert dialyse ved Hall

Robert Tunestveit   2012

Risikopersepsjon og beslutninger under usikkerhet

Peder Halvorsen   2009
Rural palliative care in Northern Norway May-Lill Johansen  2014 2019

 

Rød respons på legevakt: Blir pasientforløpet annerledes når legevaktslegen rykker ut?

Elisabeth Nøstvold 2015 2017

Samfunnsmedisinens hverdag

Betty Pettersen
 
2001
Helsetjenester til den samiske befolkningen 
 
Margrete Gaski   2012

Siden jeg allerede er her

 

Arnult Heimdal 2013 2016
Smarttelefoner til innsamling sikker av helsedata - et forprosjekt
 
Anders Stormo  2013 2017
Spirometri av barn

Olaf Berger

 2009 2014

Spørreskjemaer i skolehelsetjenesteRisikopersepsjon og beslutningern - henting av finsk erfaring til skolehelsetjenesten i Tana

Aino Snellmann   2008
Stabilisering av fastleger i distrikt Valborg E. Gimmestad Mardal 2011 2013


Stimuleringstiltak - assosierte lektorer - Nettverket for distriktsmedisinsk fagutvikling

Tor Anvik    

Erik Hugaas Ofstad

Overført SAMLED, Bodø  

Søkelys på samfunnsmedisin
Local Public Health Physicians in Norway from 1994 to 2002

Betty Pettersen   2008

Torsdagsdrill lege/ambulanse/legevakt i Kautokeino

Marit Karlsen   2010
Transportfødsler i Norge
 
Bjørn Gunnarsson   2013
Treatment of selected acutely sick elderly Steinar Konradsen  2013 2016
       
TrinnVis kvalitetssystem

Janecke Thesen

  2008

Trygt på Bokn

Dag-Helge Rønnevik  
 
2010
Tverrfaglig teamtrening

Helen Brandstorp

 Overført PhD 2016
Ultralyd i allmennpraksis-et fagutviklingsprosjekt Steinar Konradsen og Christina Rossi 2018 2019
       

Undersøkelse av endring i diabetesomsorgen i norsk allmennpraksis (RoSa-2)

Tore Michaelsen   2004

Undersøkelse av henvisning fra primærleger i Troms til endoskpi

Bernt Stueland   2003

Urfolksperspektiv på et U-landshelseprosjekt - en kartlegging

Aino Snellmann   2004
Utarbeide samarbeidsarena mellom LV sentral, operatører og AMK Hege Hammer Bech og Lisbeth Øgaard 2017 2018
       
Utkantlegane Malin Daae Steine 2017 2018
       
Utvikling av pallitativ enhet ved Rissa sykehjem Cheneso Moumakwa 2017 2018
       
Vurdering av journalsystemer
 
Helge Opsjøn   2004
Vurderinger på legekontor
 
Jorunn Nygaard og Trine Rydningen 2015 2018
Øvrighetens omsorg for fiskernes helse i de siste hundreårene med vekt på 1800-tallet Per Rogne 2012 2017
 

 

   

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512